Automatiseringsfaget

Som automatiker kan du jobbe i virksomheten Veidekke Infrastruktur.

Informasjon om faget​

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatsstyrte varmeovner.

Automatikeren skal kunne:

  • Utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg ​
  • Kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis ​
  • Reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning ​
  • Montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer ​
  • Gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette ​
  • Sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg ​
  • Optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen ​
  • Følge sikkerhetsforskriftene og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Vil du snakke med oss om dette?

Karoline Granheim

Lærlingkontakt Veidekke Industri, hele landet.

T: +47 473 85 411

karoline.granheim@veidekke.no