Tak- og membranteknikker

Som tak- og membranteknikker kan du jobbe i virksomheten Veidekke Bygg.

Informasjon om faget​

Tak- og membrantekkerfaget omfatter tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembraner.

Sentrale arbeidsområder er:​

  • Vurdering av underlaget​
  • Diffusjonstetting​
  • Isolering, med og uten falloppbygging​
  • Mekanisk forankring av tekkinger​
  • Tekking av flate tak, skråtak og buetak
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Vil du snakke med oss om dette?

Kristian Skrove

Lærlingkontakt Grande Entreprenør, Trøndelag.

T: +47 992 88 174

kristian.skrove@grande-entreprenor.no