Veidrift og veivedlikehold​sfaget

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider kan du jobbe i virksomheten Veidekke Infrastruktur.

Informasjon om faget​

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren jobber med drift og vedlikehold av offentlige og private veier.

Sentrale arbeidsområder er:​

  • Drift og vedlikehold av blant annet veidekker, grøntarealer, grøfter, stikkrenner og kummer​
  • Montering og vedlikehold av veirekkverk​
  • Merking av veier​
  • Tegninger og arealberegning ​
  • Digitale måleverktøy
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Vil du snakke med oss om dette?

Karoline Granheim

Lærlingkontakt Veidekke Industri, hele landet.

T: +47 473 85 411

karoline.granheim@veidekke.no