Fjell- og bergverksfag

Som fjell- og bergverksarbeider​ kan du jobbe i virksomhetene i Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur.

Informasjon om faget​

Fjell- og bergverksfaget omfatter bergverksdrift med sikte på utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen.

Sentrale arbeidsområder er:​

  • Fjellarbeid i dagen, bergverksdrift, tunnelarbeid, pukk- og grusproduksjon (fordypningsområder)​
  • Stikking, oppmåling​
  • Arbeidsplanlegging​
  • Boring og sprenging​
  • Anleggsteknikk og fjellsikringsarbeid​
  • Bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr​
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Vil du snakke med oss om dette?

Tore Lønne

Lærlingkontakt Veidekke Anlegg. Hele landet.

T: +47 930 11 200

tore.lonne@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Karoline Granheim

Lærlingkontakt Veidekke Industri, hele landet.

T: +47 473 85 411

karoline.granheim@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Charlotte Ellis Amundsen

Lærlingkontakt Leif Grimsrud AS

T: +47 413 76 313

charlotte@leifgrimsrud.no