Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner kan du jobbe i virksomhetene i Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur.

Anleggsgartnerfaget i Veidekke

Informasjon om faget​

Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. Anleggsgartneren jobber blant annet med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:​

  • Drift av grøntanlegg i alle årstider​
  • Terrengutforming i uteanlegg​
  • Valg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser​
  • Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder​
  • Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder​
  • Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer​
 
Informasjon med godkjennelse fra vilbli.no​

Vil du snakke med oss om dette?

Robert Dominguez

Lærlingkontakt Veidekke Bygg Oslo. Oslo og Akershus.

T: +47 916 29 463

robert.dominguez@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Karoline Granheim

Lærlingkontakt Veidekke Industri, hele landet.

T: +47 473 85 411

karoline.granheim@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Charlotte Ellis Amundsen

Lærlingkontakt Leif Grimsrud AS

T: +47 413 76 313

charlotte@leifgrimsrud.no