Veidekke+deg = sant

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med gjennomgående risikovurderinger, involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi. Skal du jobbe hos oss, bør du kunne identifisere deg med dette.

Involverende arbeidsprosesser

Medeierskap og ansattgoder

Kompetanseutvikling 

Entusiastisk arbeidsmiljø

Involverende arbeidsprosesser

I Veidekkes prosjekter er tidlig involvering og tett samarbeid med kunder, leverandører, medarbeidere og eiere, samt samfunnet rundt oss viktig. Når vi bruker alles kompetanse og krefter, får vi de beste resultatene. Hos oss vil du merke at vi tror på menneskers skaperkraft. Mennesker som spiller på lag og gjør hverandre gode, gir bedre resultater, mener vi. Nå er vi kanskje ikke alene om å mene det, men vår arbeidsform er en av våre største styrker – for dette er vårt viktigste særpreg.

Involvering av alle parter i et prosjekt gir store muligheter, men pålegger også ansvar hos alle parter. Akkurat dette mener vi er med på å øke engasjementet og effektiviteten og tar i bruk kompetansen til de som jobber i selskapet vårt og de som jobber sammen med oss.

Kompetanseutvikling

I kjernen av det som driver oss som selskap ligger menneskene. Den fremste utviklingsarenaen for deg som medarbeider i Veidekke, er i driften og på våre prosjekter. De utfordringene som møter alle våre medarbeidere daglig, i store og små prosjekter, gir erfaringer og kunnskap som vanskelig kan læres på annen måte. Ønsker du ansvar, får du ansvar. Dette skaper utvikling. Men også fagnettverk er viktig hos oss. Vi har flere gode fagnettverk som fungerer som utviklings- og læringsarenaer for alle tilknyttede medarbeidere.

Medeierskap og ansattgoder

Hos oss er mange medarbeidere også eiere. Et tilrettelagt aksjeprogram for ansatte har vært en sentral del av vår strategi siden slutten av 1960-tallet. Vi mener medeierskap gir økt engasjement, innflytelse og forståelse for den daglige forretningsvirksomheten hos oss. Medeierskapet sveiser oss tettere sammen og skaper en sunn og god fellesskapskultur. Samtidig får medarbeiderne gjennom utbyttebetalinger, større mulighet til å ta del i selskapets suksess.

"For Veidekke er programmet for medeierskap svært viktig. Vi opplever at medarbeiderne våre er mer engasjerte i sitt daglige arbeid, samtidig som det utvikles en sterk fellesskapskultur ved at alle får ta del i verdiskapingen. Det er en vinn-vinn-situasjon, og vi er stolte av aksjeprogrammet vårt."

Jimmy Bengtsson, konsernsjef

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og en rekke ansattgoder som bedriftshytter, rabattordninger for private kjøp, bedriftsidrettslag, kunst- og fiskeforeninger. Og det er mange gode sosiale arrangementer og idrettsaktiviteter vi organiserer selv og deltar på i regi av andre.

Entusiastisk arbeidsmiljø

Veidekke er et selskap med en unik kultur preget av frihet under ansvar, en involverende arbeidsform, samt mange sterke fagmiljøer og enkeltpersoner som du spiller på i hele konsernet. En del av det å jobbe hos oss, er følelsen av å ha det gøy på jobben. Du må virkelig trives med å bygge, utvikle, produsere eller stadig forbedre noe i samspill med andre mennesker. Da er også veien kort til å kjenne seg igjen i våre verdier.

Verdiene våre – profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende – danner grunnlaget for hvordan vi jobber hver eneste dag. Du vil oppleve at du raskt får mulighet for ansvar og innflytelse til å påvirke egen arbeidsdag hos oss. Og du vil møte mange på din vei der entusiasmen i egen jobbhverdag både sitter utenpå og innenfor klærne de har på seg.  

Unge ledere - Veidekke
Unge ledere - Veidekke
Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Veidekke - sett fra luften
Veidekke - sett fra luften
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder