VDC i prosjekteringsledelse

Veidekke tilbyr studenter oppgaver og prosjekter innenfor VDC knyttet opp mot prosjekteringslederfaget. VDC-oppgavene er uavhengig av NTNU og kan løses av studenter fra andre Universiteter og høyskoler.

Bakgrunn

VDC (Virtual Design and Construction) er en arbeidsmetodikk for bruk og håndtering av tverrfaglige modeller for å fremme og støtte byggeprosjekters mål og suksesskriterier.  VDC bygger på Lean-tankegangen ved å ha fokus på hva som tilfører prosjektet verdi, og minimerer hva som er lite hensiktsmessig. VDC bidrar til optimalisering av BIM-modellering i prosjektene ut i fra mål og bruksområder, og veileder prosjektene i bedre tverrfaglig samhandling i prosjektene.

Det er i prosjektoppgaven ønskelig å kartlegge hvordan konseptet påvirker byggherrens evner til å ta de rette beslutninger, og hvordan dette påvirker de tradisjonelle faser i prosjektet?

Kontaktperson ved IBAT/NTNU:

Frode Drevland/Fredrik Svalestuen

Evt. samarbeidspartner:

Veidekke Entreprenør AS

Vil du snakke med oss om dette?

Fredrik Svalestuen

Fagansvarlig forbedringsarbeid/ Involverende planlegging

M: +47 +47 986 73 172

fredrik.svalestuen@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Morten Barreth

Prosjektutvikler

M: +47 938 83 716

morten.barreth@veidekke.no