BIM i prosjekteringsledelse og prosjektledelse

Veidekke tilbyr studenter oppgaver og prosjekter innenfor BIM knyttet opp mot prosjekteringslederfaget. BIM-oppgavene er uavhengig av NTNU og kan løses av studenter fra andre Universiteter og høyskoler.

Bakgrunn

Problemstilling: BIM åpner for å knytte store mengder informasjon til de forskjellige elementer i modellen, og på den måten muliggjøre hurtige analyser av viktige områder for prosjektet. Dette innebærer imidlertid utfordringer knyttet til hvem som skal legge inn denne informasjonen og når den skal legges inn. Hvilken informasjon som skal legges inn i modellen avhenger av målsetninger for BIM-modelleringen og tenkte bruksområder av modellen i prosjektet.

Det er i prosjektoppgaven ønskelig å kartlegge hvilke bruksområder BIM-modellen har i de forskjellige faser av prosjektet og hvilken detaljering av modellen som kreves for dette.

I en eventuell masteroppgave er det ønskelig å gå i dybden på hvem som skal levere hvilken informasjon til modellen og når for at modellen skal kunne brukes til støtte for de prosesser som pågår. 

Kontaktperson ved IBAT/NTNU:

Frode Drevland/Fredrik Svalestuen

Evt. samarbeidspartner:

Veidekke Entreprenør AS

Vil du snakke med oss om dette?

Fredrik Svalestuen

Fagansvarlig forbedringsarbeid/ Involverende planlegging

M: +47 +47 986 73 172

fredrik.svalestuen@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Morten Barreth

Prosjektutvikler

M: +47 938 83 716

morten.barreth@veidekke.no