Bruk av utprøvde/anbefalte løsninger i entreprenørbransjen

Bruk av utprøvde/anbefalte løsninger i entreprenørbransjen: Byggforskserien gir anvisninger, løsninger og anbefalinger for prosjektering, bygging og forvaltning av bygninger. Likevel ser man at mange prosjekter utføres med andre løsninger enn de som er anbefalt.

Bruk av utprøvde / anbefalte løsninger i entreprenørbransjen

Byggforskserien gir anvisninger, løsninger og anbefalinger for prosjektering, bygging og forvaltning av bygninger. Likevel ser man at mange prosjekter utføres med andre løsninger enn de som er anbefalt. Trekk en sammenligning mellom løsninger i Byggforskserien og de som kommer til utførelse i entreprenørbedriften. Identifiser årsakene til at utførte løsninger avviker fra de anbefalte løsningene. Kom med anbefalinger til tiltak.

Oppgaven som egner seg som prosjektoppgave og masteroppgave.

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Bratlie

Forretningsutvikling Stab , Skøyen

T: +47 21 05 78 32

jorgen.bratlie@veidekke.no