Entreprenørbedriftens styringssystem

Relevante krav til entreprenørbedriftens styringssystem slik det fremkommer i plan- og bygningslovgivningen. Oppgaven som egner seg som prosjektoppgave og masteroppgave.

Bakgrunn

Identifiser relevante krav til entreprenørbedriftens styringssystem slik det fremkommer i plan- og bygningslovgivningen. Trekk en sammenligning mellom de identifiserte krav til styringssystem og entreprenørbedriftens styringssystem. Kom med anbefaling til endringer i entreprenørbedriftens styringssystem. Kartlegg i hvilken grad de enkelte prosjekter etterlever bedriftens styringssystem. Kommenter de observasjoner som avdekkes og foreslå endringer.

Oppgaven som egner seg som prosjektoppgave og masteroppgave.

 

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Bratlie

Forretningsutvikling Stab , Skøyen

T: +47 21 05 78 32

jorgen.bratlie@veidekke.no