Lean Construction - Involverende Planlegging

Noe av det som opptar oss mest i Veidekke er forbedringsprosesser. For tiden ønsker vi å komme i kontakt med studenter som kunne tenke seg å jobbe med prosjektbasert produksjon (byggeplassproduksjon).

Lean Construction - Involverende Planlegging

I Veidekke jobber vi hele tiden med å forbedre oss. En viktig del av vårt forbedringsarbeid handler om å innhente mer kunnskap om den virksomheten vi driver. Veidekke bygger boliger, næringsbygg, skoler, veier, tuneller, broer – for å nevne noe. Felles for denne virksomheten er prosjektbasert produksjon. Vi ønsker å bidra til at det utvikles en bedre forståelse for denne type produksjon, for vår egen del og for bransjens del. Derfor ønsker vi at studenter som interesserer seg for dette temaet henvender seg til oss for å drøfte nærmere mulige problemstillinger som utgangspunkt for en studentoppgave.

Involverende planlegging (IP) er Veidekkes metodikk for å drive fremdriftsplanlegging innenfor prosjektbasert produksjon, i samsvar med våre prinsipper for godt forbedringsarbeid. Hovedmålsetningen med IP er å redusere tapt tid, redusere risiko og skape flyt i produksjonen. Tilnærmingen til dette er at alle deltar i planleggingen av egen hverdag.

Involverende planlegging er inspirert av Lean Construction; et konsept som er utviklet for å forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Det er flere problemstillinger som er relevante i denne sammenheng, bl.a.:

  • Hvordan styre den fysiske flyten ute på en bygge- eller anleggsplass? Hva er det som typisk hindrer en god flyt og hvilke virkemidler kan man ta i bruk for å fjerne eller redusere effekten av slike hindringer?
  • Hvilke sosiale og organisatoriske utfordringer står man overfor på en bygge- eller anleggsplass, i forhold til å få til et godt samspill mellom alle aktørene?
  • Det skjer mange skader og ulykker på norske bygge- og anleggsplasser hvert år. Hva er spesielt med denne type produksjon og hvilke grep kan i så måte være aktuelle for å gjøre disse arbeidsplassene skadefrie?

Vi er i utgangspunktet åpne for alle henvendelser fra studenter som ønsker å skrive innenfor temaet, men vil prioritere masterstudenter. 

Relatert innhold:

wasteinconstruction.com | Understanding waste in construction

Faktaark Involverende Planlegging (pdf)

Faktaark Forbedringsarbeid (pdf)

iglc2014.com - International Group for Lean Construction 2014

Oppslag Forskningsrådet: Sommerstudenter observerer arbeidsflyten