Faglig utvikling

Videreutvikling av de ansattes kompetanse er et satsingsområde i Veidekke og vi har flere areaner der vi jobber langsiktig med faglig utvikling, enten du er fagarbeider eller funksjonær.

Åpen søknad

I Veidekke kan du jobbe med alt fra betongarbeid, asfaltering og byggeledelse til prosjektledelse og enda mer. En byggeplass, et veianlegg eller et anleggsområde er en kompleks arena med mange ukjente faktorer. For å sørge for god planlegging og sikker og effektiv drift, ser vi etter engasjerte medarbeidere som tar ansvar og viser initiativ. Dersom du har relevant utdannelse og bransjeerfaring, kan du gjerne sende inn en åpen søknad til oss.

Veidekkeskolen

Videreutvikling av de ansattes kompetanse er et satsingsområde i Veidekke. Til å ivatea denne viktige funksjonen har vi blant annet Veidekkeskolen. Veidekkeskolen bistår oss i utviklingen av kurs, administrerer fagkurs og tilrettelegger for gjennomføring av disse og er en frivilling ordning for Veidekkeansatte.

Hvert år utgis en kurskatalog fra Veidekkeskolen. Katalogen distribueres til alle i Veidekke og Veidekkeskolen har egne intranettsider som viser oppdaterte kurskalender der man kan melde seg på kurs.

Veidekkes traineeprogram

Veidekkes toårige traineeprogram er rettet mot nyutdannede sivilingeniører, siviløkonomer, de fleste høyskoleingeniører og andre med utdanning på høyskole-/ universitetsnivå. Målet er å gi et best mulig grunnlag for å kunne ivareta ulike funksjoner i selskapet generelt og i egen enhet spesielt. Traineeprogrammet er felles for alle Veidekkes enheter.

Som trainee er man i 100 prosent stilling fra første dag og man skal ha klare oppgaver og ansvarsområder. Programmet består av fire to-dagers samlinger. Alle traineer får tildelt en mentor som skal gi støtte og veiledning i hele traineeperioden.
Les mer om Veidekkes traineeprogram her.

Lærlingordningen

Lærlingordningen er godt utbygget i Veidekke. Det finnes lærlinger i en rekke ulike fagområder i alle divisjoner. Hver lærling i Veidekke skal få utnevnt en instruktør/ fadder som skal være med å sikre kvalitet i opplæringen. Hvert halvannet år arrangeres det sentralt lærlingtreff, hvor alle lærlingene er samlet. På dette arrangementet utnevnes "Årets lærling". Veidekke ønsker på denne måten å vise hvilken vekt vi legger på lærlingordningen, som er et vesentlig bidrag til å styrke fagkompetansen i selskapet.
Les mer om Veidekkes lærlingordning her.

Skole på byggeplass

Målgruppen for SPB er ”voksen ungdom” uten fagutdannelse. SPB baserer seg på et samarbeid mellom Veidekke og andre EBA-tilsluttede entreprenører (Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg), skoleetaten og NAV. Kurset tilsvarer Vg1 bygg og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk. I tillegg til den ordinære læreplan i Vg1 og Vg2 får elevene også viktig tilleggskurser som: Kurs i utførelse av varmt arbeid, sikker bruk av arbeidsutstyr, kurs i stropping og anhuking, førstehjelpskurs, ergonomi i byggebransjen, 40 timer HMS-kurs samt teorien til stillassertifikatet. Kursene har en varighet av 10 måneder, og gir nødvendig kompetanse til å starte læretiden i et av fagene: Betong, tømrer, mur eller stillasarbeider. De fleste av kursdeltakerne rekrutteres til betongfaget. Undervisningen foregår på et byggeprosjekt tiknyttet den løpende produksjonen.
Les mer om Skole på byggeplass her.

Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden