Trainee i Veidekke

Veidekkes to-årige traineeordning gir deg en kombinasjon av praktisk arbeid ute i en av våre enheter, kombinert med individuell utvikling og felles samlinger.


Kunne du tenke deg en jobb som kan forandre verden? Da bør du bli trainee i Veidekke! Vi søker deg som er nyutdannet sivilingeniør, byggingeniør, høyskoleingeniør eller har annen teknisk utdannelse på universitets- og høyskolenivå.

Hos Veidekke får du:

  • Utvikle deg selv og karrieren din gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og systematisk kompetanseutvikling
  • Være med å skape prosjekter med stor samfunnsnytte, i tett samspill med fagfolk i Norges største og ledende kompetansemiljø
  • Bred og god kunnskap om selskapet, og mulighet til å bygge nettverk og relasjoner på tvers av organisasjonen

For nyutdannede

Alle nyutdannede som ansettes i Veidekke vil bli en del av den toårige traineeordningen vår. Du blir fast ansatt og oppstart er normalt august. Vi tar årlig inn ca. 50-70 nye traineer rundt om i landet. Mange av de studentene vi ansetter har tidligere vært knyttet til oss, enten gjennom sommerjobb-, eller gjennom oppgaveskriving. I 2019 har Veidekke totalt 189 traineer.

Ordningen er rettet mot nyutdannete sivilingeniører, høyskoleingeniører, siviløkonomer og andre med utdannelse på universitets- og høyskolenivå. 

Individuell utvikling

I samråd med din nærmeste leder utarbeider du en individuell handlingsplan. Denne planen er grunnlaget for din personlige utvikling i traineeperioden.

Mentor

Du får en mentor som skal støtte og veilede deg underveis i traineeperioden – en samtalepartner som kan gi råd og dele personlige og faglige erfaringer.

Kurs

Du følger et obligatorisk kursprogram som blant annet omfatter HMS og økonomi. Vi tilbyr også en rekke andre kurs som kan heve kompetansen din og skyte fart på karrieren og utviklingen din.

Samlinger

Vi arrangerer fire traineesamlinger i løpet av traineeperioden. Samlingene er en felles arena for trening, læring og erfaringsutveksling. Oppstart er alltid om høsten.

Medeierskap

Som trainee får du aksjer i Veidekke for 10 000 kroner når du starter. I tillegg får du, i likhet med alle andre medarbeidere, hvert år tilbud om å kjøpe aksjer med rabatt.

 

Veidekkedagen 2019, Trondheim
Veidekkedagen 2019, Trondheim
Unge ledere - Veidekke
Unge ledere - Veidekke
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
Veidekkedagen 2018, Trondheim
Veidekkedagen 2018, Trondheim

Vil du snakke med oss om dette?

Fredrikke Rønsen

Trainee- og Lærlingansvarlig Veidekke i Norge

T: +47 994 37 751

fredrikke.ronsen@veidekke.no