Veidekkeskolen

I Veidekke er faglig og personlig utvikling en svært viktig del av hvordan vi blir bedre som selskap og som enkeltmennesker.

Veidekkeskolen er Veidekkes senter for læring og utvikling, og her jobbes det kontinuerlig med å utvikle og forbedre kurs – og programtilbudet for de ansatte i organisasjonen. Skolen er et frivilling kurssenter og er et tilbud til alle ansatte.

Det er Veidekkeskolen som har det administrative ansvaret for de fleste kursene som kjøres internt, og hvert år kommer det en ny Veidekkeskolekatalog med oversikt over hvilke kurs, programmer, konferanser, seminarer og andre opplæringstilbud som er tilgjengelige.

Gjennom Veidekkeskolen tilbys de ansatte et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen relevante temaer som HMS, lederutvikling, jus, byggfaglig kompetanse, kommunikasjon, prosjektledelse, økonomi og kundeforhold.

I 2013 var det 3 391 deltakere på Veidekkeskolens ulike tilbud

Veidekkeskolen har de siste tre årene lagt spesiell vekt på å utdanne medarbeidere i involverende planlegging i byggeprosesser ved hjelp og bruk av verktøyet BIM (Bygningsinformasjonsmodellering). Prosessen og verktøyet holder kontinuerlig oversikt over framdrift og faser i prosjekter og sikrer optimal tids- og ressursstyring av egne medarbeidere og underleverandører.