Skole på Byggeplass

Veidekke har gjennom mange år kjørt prosjektet «Skole på byggeplass», et tilbud om fagarbeider-utdanning til skoletrøtte elever.


Tilbudet gjelder utdanning innen bygg- og anleggsteknikk, og målgruppen er ungdom mellom 18 og 24 år som har droppet ut av videregående skole. Noen av disse har påbegynt byggfaglig opplæring på andre skoler som de ikke har gjort ferdig, andre har gått andre utdanningsprogram før de avbrøt skolegangen. Forutsetningen for å delta er at elevene er tydelig motivert for en byggfaglig utdanning.

En ny start for 200 ungdommer

Dette tilbudet har Veidekke kjørt i samarbeid med ulike partnere innen stat og kommuner siden 1996, og totalt hjulpet nesten 200 ungdommer til en ny start på sitt yrkes- og voksenliv.

På Jessheim videregående skole

I dag samarbeider Veidekke med Akershus fylkeskommune om «Skole på byggeplass», og prosjektet er lokalisert ved Jessheim videregående skole. Klassen har 13 elever, og deler seg ved fordypning i enten tømrer- eller betongfag. Opplæringen er basert på mye praksis ved at den kobles til et byggeprosjekt. De siste årene har 8-10 elever gått fra prosjektet og over i læretid hos en bedrift. Veidekke garanterer hvert år for åtte læreplasser til prosjektet.

Fakta Skole på Byggeplass

  • Veidekke innførte "Skole på Byggeplass" i 1996.
  • Målgruppen i Akershus er ungdommer mellom 18 og 23, og som ikke har fullført tidligere byggfagutdanning.
  • Veidekke ønsker å ta samfunnsansvar – og bidra med å minske frafallet innen yrkesfaglig opplæring.
  • Ønsker du mer informasjon om "Skole på Byggeplass", kan du ta kontakt med Asle Hermansen under.
Suksessen "Skole på byggeplass"

Vil du snakke med oss om dette?

Asle Hermansen

Lærlingansvarlig Veidekke Entreprenør/
Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no