Skole på Byggeplass

Veidekke har gjennom mange år kjørt prosjektet «Skole på byggeplass», et tilbud om fagarbeider-utdanning til elever som ikke har fullført videregående opplæring.


Tilbudet gjelder utdanning innen bygg- og anleggsteknikk, og hovedmålgruppen er ungdom mellom 18-24 år som har droppet ut av videregående skole. Noen av disse har påbegynt byggfaglig opplæring på andre skoler som de ikke har gjort ferdig, andre har gått andre utdanningsprogram før de avbrøt skolegangen. Forutsetningen for å delta er at elevene er tydelig motivert for en byggfaglig utdanning.

En ny start for 200 ungdommer

Dette tilbudet har Veidekke kjørt i samarbeid med ulike partnere innen stat og kommuner siden 1996, og totalt hjulpet nesten 200 ungdommer til en ny start på sitt yrkes- og voksenliv.

Samarbeid med Viken fylkeskommune

I dag samarbeider Veidekke med Viken fylkeskommune og Jessheim videregående skole om «Skole på byggeplass», og prosjektet er lokalisert i egne lokaler på Jessheim. Klassen har 15 elever, og deler seg ved fordypning i enten tømrer- eller betongfag. Opplæringen er basert på mye praksis ved at den kobles til et byggeprosjekt. De siste årene har 8-10 elever gått fra prosjektet og over i læretid i en bedrift. Veidekke garanterer hvert år for åtte læreplasser til prosjektet. Noen av læreplassene vil være i bedrifter Veidekke samarbeider med. Forutsetningen for læreplass er at eleven fullfører skoleåret, består alle fag, og har lite fravær.

Fakta Skole på Byggeplass

  • Veidekke innførte "Skole på Byggeplass" i 1996.
  • Målgruppen er Akershus-ungdom over 18 som av ulike årsaker er falt ut av opplæringsløpet, og som er sterkt motivert for byggfagopplæring.
  • Veidekke ønsker å ta samfunnsansvar – og bidra med å minske frafallet innen yrkesfaglig opplæring.
  • Ønsker du mer informasjon om "Skole på Byggeplass", kan du ta kontakt med Asle Hermansen under.
Suksessen «Skole på byggeplass» fortsetter

Vil du snakke med oss om dette?

Asle Hermansen

Daglig leder Skole på Byggeplass

T: +47 21 05 50 00 M: +47 928 03 774

asle.hermansen@veidekke.no