Fundament - for deg som er nyutdannet

Fundament - for deg som er nyutdannet

Verden er i kontinuerlig endring og i løpet av et langt arbeidsliv vil du møte på mange forandringer og utfordringer. Mest sannsynlig vil du jobbe med noe helt annet om 10 år. I Veidekke gir vi deg tryggheten og kompetansen til å håndtere disse utfordringene. Veidekke har relansert sitt traineeprogram. Dette programmet heter nå Fundament.

Den aller beste starten på arbeidslivet

Fundament er et nyansattprogram for deg som kommer rett fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole uten vesentlig arbeidserfaring. Til programmet søker vi deg som er nyutdannet sivilingeniør, byggingeniør, høyskoleingeniør eller har annen teknisk utdannelse på universitets- og høyskolenivå. Vårt mål er at Fundament skal gi deg den aller beste starten på arbeidslivet og din fremtidige karriere i Veidekke.

Her kan du søke deg til Fundament.

Sammen skal vi sørge for at ditt utgangspunkt for utvikling og karriere er solid og stødig fra start. Under ditt første år i Veidekke vil du gjennom Fundamentprogrammet delta på samlinger, kurs og webinarer med andre nyutdannede ingeniører. I løpet av dette året vektlegger vi erfaringsutveksling, nettverksbygging og selvledelse.

I tillegg vil du få faglig variasjon med ansvar innen blant annet driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring. Du vil også kunne få ansvar innenfor kontrakt, prosjekteringsledelse eller tilbud/anbud.

Hver høst kan du søke deg til Fundament. Vi har fortløpende opptak, så det er bra om du er tidlig ute med å søke. I år publiseres stillingsannonsen 15. oktober hvor vi søker kandidater til det første kullet som skal gå Fundament. Søknadsfrist er 1. mars og oppstart er høsten 2021.

En jobb som kan forandre verden?

Fundament er starten på resten av ditt arbeidsliv. Og kanskje blir du en av oss som hver dag jobber for å forandre verden til et litt bedre sted. Vi har satt oss klimamål i tråd med Parisavtalen og forpliktet oss til flere av FNs bærekraftsmål. Dette er mål vi tar med oss inn i våre prosjekter. Vi utvikler og leverer prosjekter innen samferdsel, infrastruktur, boliger, forretningsbygg og skoler, med de beste sertifiseringene.

I Veidekke har vi påvirket samfunnsutviklingen siden 1936. Vi er stolt av vår historie, men det er mulighetene i dag og i fremtiden som driver oss. Du bør derfor være av den nysgjerrige typen som fascineres av ny teknologi og hvordan den kan brukes på nye og lønnsomme måter, og du vet hvor verdifullt det er å dele kunnskap og idéer med andre.

En jobb i Veidekke er en jobb i et av Skandinavias ledende entreprenørselskap. Vi skaffer, utvikler og gjennomfører prosjekter med mange aktører også utenfor Veidekke. Nært samarbeid og tidlig involvering av kunder, rådgivere og partnere er vår store styrke. Vi utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

Vi elsker fag og folk

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass. I kjernen av det som driver oss som selskap ligger menneskene. Den fremste utviklingsarenaen for deg som medarbeider i Veidekke, er på våre prosjekter, anlegg og driftskontrakter. Det er her, i kjernen av hva vi jobber med, du vil utvikle din påbegynte kompetanse. De utfordringene som møter alle våre medarbeidere daglig, gir erfaringer og kunnskap som ikke kan læres på annen måte.

Fundament er et nyansattprogram for deg som kommer rett fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole.

Fundament er et nyansattprogram for deg som kommer rett fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole.

I Veidekke jobber vi med prosjekter og kontrakter helt fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse. Det gir deg et innblikk og erfaring med svært mange fag og en kompleksitet som du kun finner hos entreprenørselskapene. På mange måter er vi spesialister på hele leveransen til en kunde – og derfor er involvering, samarbeid, ledelse og kvalitet sentralt hos oss.

Der det skjer

I Veidekke kan du få oppleve på nært hold at små og store praktbygg reiser seg, eller at en jernbanestrekning blir bygget ut. Du kan erfare hvordan veier, tunneler og bruer gir økt fremkommelighet. Du kan oppleve gleden det er å overlevere en flunkende ny skole, et operahus eller et kontorbygg med det fremste av tekniske løsninger. Du får mulighet til å erfare hvordan asfalt er teknologi og at veiene vedlikeholdes med avansert måleutstyr. Det du uansett vil oppleve er samspillet mellom mennesker med praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap. Og du vil oppleve et samhold og en lagånd du neppe finner andre steder. Det er i våre prosjekter verdiene skapes og våre medarbeidere utvikles. Velkommen til Veidekke!

Vil du snakke med oss om dette?

Fredrikke Rønsen

Spesialist attraktivitet og nyutdannetprogram

T: +47 994 37 751

studenter@veidekke.no