Jobb

Viser stillinger i for

Veidekke-medarbeider (Åpen søknad)

I Veidekke kan du jobbe med alt fra betongarbeid, asfaltering og byggeledelse til prosjektledelse og enda mer. En byggeplass, et veianlegg eller et anleggsområde er en kompleks arena med mange ukjente faktorer. For å sørge for god planlegging og effektiv drift, ser vi etter engasjerte medarbeidere som tar ansvar og viser initiativ.

Søknadsfrist 31. desember 2017

Anleggsleder og Prosjekteringsleder

Vi har flere spennende prosjekter og ser etter deg som vil bli med oss på laget. Distrikt Indre Østland holder til i moderne lokaler på Rudshøgda og har avdelingskontor i Fakkelgården på Lillehammer.

Søknadsfrist 19. april 2017

Vi søker en strategisk og helhetstenkende administrerende direktør til Veidekke Industri

Veidekke Industri er ledende aktør innen asfalt, pukk og grus samt veivedlikehold i Norge, med en omsetning på 4 milliarder kroner. Dette kommer ikke av seg selv. Vi har 1.200 dyktige medarbeidere som bidrar, og nå leter vi etter en toppleder som kan løfte oss videre. Med deg ved roret skal vi styrke våre posisjoner, få enda mer fornøyde kunder, og ikke minst; enda mer fornøyde medarbeidere.

Arbeidssted: Veidekkes hovedkontor på Skøyen i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist 18. april 2017

Leder prosjektportefølje – Komplekse kontrakter på Vestlandet

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, og i ledergruppen forretningsområdet Drift og Vedlikehold. Utover å ha en betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet, er Veidekke Industri AS Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus, og omsetter totalt for NOK 4 milliarder.

Søknadsfrist 30. mars 2017

Distriktsleder Nordland/Sør-Troms

Distrikt Nordland/Sør-Troms tar oppdrag fra Trøndelagsgrensen i sør til Harstad i nord. I dette området utfører vi oppdrag for kommuner, entreprenører, private samt for Statens vegvesen og Avinor.

Vi utfører alle typer asfaltarbeid, plasser, veger, industriområder, flyplasser. I tillegg utfører vi også forarbeider før asfaltering. Asfalten produserer vi ved våre fabrikker i Mosjøen, Mo i Rana og Sigerfjord.

Søknadsfrist 02. april 2017

Prosjektleder

Asfaltverket Mo AS har skrevet kontrakt med Hæhre Entreprenør AS om å levere 220.000 tonn asfalt til den 62 km lange parsellen E6 Helgeland nord. Parsellen som skal asfalteres i ni meters bredde går fra Finneidfjord sør for Mo i Rana til Bolna på Saltfjellet i Nordland. Dette er vegutviklingskontrakt som har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden på 4-6 år.

For å ivareta denne kontrakten, og alle våre andre kunder best mulig søker vi nå etter en solid og erfaren prosjektleder.

Søknadsfrist 02. april 2017

Lærling, asfaltfaget

Norge trenger folk til å bygge fremtiden! Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. Asfaltering av veinettet er et satsningsområde i Norge, og som asfaltlærling i Veidekke Industri vil du få fagbrev innenfor et spennende yrke. Liker du kombinasjonen av fysisk arbeid og maskinkjøring, er nøyaktig og opptatt av å gjøre godt arbeid? Da er du kanskje den vi søker. Distrikt Buskerud/Vestfold/Telemark utfører alle typer asfaltoppdrag, og våre kunder er stat, kommuner, private næringsaktører og privatkunder. Vi har asfaltfabrikker plassert i Skien, Larvik, Mjøndalen og Hønefoss.

Søknadsfrist 17. april 2017

Veidekke Bane søker lærlinger

Norge trenger folk som kan bygge fremtiden! Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. Jernbanen er et satsningsområde i Norge og som signalmontør-, energimontør-, elektriker-, eller banemontørlærling vil du få et fagbrev innenfor et spennende yrke. Det at du i tillegg kan bidra til å skape varige og nyttige verdier, gjør en lærlingstilling i Veidekke til et spennende og givende karrierevalg.

Søknadsfrist 31. mars 2017

Kontraktsleder for anleggsprosjekter

I våre prosjekter trenger vi dyktige medarbeidere som kan hjelpe til med å følge opp våre kontrakter. Det er viktig for å få til et godt samspill både med kunde, underentreprenører og leverandører at vi har en profesjonell kontraktshåndtering i alle ledd.

Søknadsfrist 07. april 2017

Prosjektøkonomer

Vi skal styrke oss på økonomistyring i våre byggeprosjekter og søker prosjektøkonomer med interesse for faget - og gjerne for entreprenørbransjen, til Distrikt Spesialprosjekter.

Distrikt Spesialprosjekter gjennomfører store anleggsprosjekter i hele Norge, og har spesial-kompetanse på stål- og betongkonstruksjoner, og på gjennomføring av kompliserte miljøprosjekter. Betongarbeidene gjennomføres primært i egenregi. Distriktet inngår i Veidekkes anleggsvirksomhet og omsetter for ca. NOK 1,2 mrd. Vi er 325 ansatte - en kompetent og engasjert arbeidsstokk.

Søknadsfrist 02. april 2017
Viser 11 - 14

Anleggsleder prosjekt, Vestlandet

Vi søker Anleggsleder prosjekt, Vestlandet.

Stillingen inngår i Distrikt Vest, som dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Som anleggsleder har du driftsansvar for den daglige driften på asfaltlaget, og er bindeleddet mellom drifta ute på veien, oppdragsgivere, underentreprenører og distriktslederen. Du skal tilrettelegge for og ta vare på folkene dine på laget, du skal styre anleggets økonomi og kvaliteten på arbeidet som blir utført.

Søknadsfrist 31. mars 2017

Leder Maskin og materiell

Veidekke Industri AS – Teknisk i forretningsområdet Asfalt

Forretningsområdet Asfalt utvider og videreutvikler sin virksomhet. Forretningsområdet Asfalt utfører alle typer oppdrag for kommuner, entreprenører, private, Statens vegvesen samt nye veier.

Vi utfører alle typer asfaltarbeid, plasser, veger, industriområder

Søknadsfrist 27. mars 2017

Kalkulatør, distrikt Agder

Vil du være med når Norges største entreprenør skal vinne fremtidens prosjekter på Sørlandet?

Stillingen får en sentral rolle i distrikt Agders tilbudsarbeid. Sammen med dyktige og engasjerte kollegaer er du med og vurderer hvilke prosjekter vi skal konkurrere om. Videre er det din hovedoppgave å utarbeide kalkyler som skal danne grunnlag for våre tilbud. I rollen som kalkulatør arbeider du også med å systematisere erfaringstall og sørge for løpende forbedring av våre kalkyleprosesser. Stillingen rapporterer til avdelingsleder i Kristiansand.

Søknadsfrist 31. mars 2017

Bas og asfaltarbeidere i Distrikt Vest

Liker du lukten av nylagt asfalt og å jobbe ute? Veidekke søker deg etter deg som vil bidra til å bedre veistandarden på Vestlandet.

Søknadsfrist 19. februar 2018