Jobb

Viser stillinger i for

Veidekke-medarbeider (Åpen søknad)

I Veidekke kan du jobbe med alt fra betongarbeid, asfaltering og byggeledelse til prosjektledelse og enda mer. En byggeplass, et veianlegg eller et anleggsområde er en kompleks arena med mange ukjente faktorer. For å sørge for god planlegging og effektiv drift, ser vi etter engasjerte medarbeidere som tar ansvar og viser initiativ.

Søknadsfrist 31. desember 2017

Prosjekteringsleder, Trondheim

Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim omsetter for ca. 1,2 mrd (2016) og verdsetter godt humør og arbeidsmiljø med stort fokus på involvering i alle ledd. Vi er 280 ansatte, inkludert 15 lærlinger innen tømmer og betong.

Vi har flere spennende prosjekter og ser etter deg som vil bli med oss på laget. Vi søker nå etter prosjekteringsledere.

Søknadsfrist 12. mai 2017

HR-leder, Distrikt Nord

Vi ønsker en trygg og forretningsorientert HR-leder som har sterk interesse for faget og liker å jobbe både operativt og strategisk. Du får fagansvaret for HR i vårt distrikt, og vi ser for oss at du er interessert i alle deler av HR-området, både det administrative, utviklingsorienterte og strategiske.

Søknadsfrist 24. april 2017

Prosjektleder Bygg Bodø

Prosjektleder har ansvaret for å skaffe og gjennomføre prosjekter i sin helhet. Du leder prosjekter og bidrar til å skaffe kunder og nye prosjekter. Videre sikrer du at prosjektene gjennomføres, og at vi skaper gode resultater. Du får lederansvar for dine medarbeidere og mulighet til å påvirke egen og andres utvikling. Du vil ha ansvaret for økonomioppfølging og kontroll, kvalitet, tekniske løsninger og HMS.

Søknadsfrist 24. april 2017

Anleggsleder Bygg Bodø

Som anleggsleder i Veidekke har du ansvaret for å planlegge og skape god drift på din byggeplass. Du vil også få ansvaret for oppfølging av HMS, bemanning, innkjøp, økonomi, kvalitet og kontakt med underentreprenører. Hos oss deltar du aktivt i anbuds- og tilbudsprosesser.

Søknadsfrist 24. april 2017

Prosjektleder for tekniske fag, Distrikt Nord

Du vil få teknisk fagansvar på våre prosjekter. Videre vil du få en sentral rolle i prosjektenes ledergruppe og være aktiv i alle faser av prosjektet, fra anskaffelse til gjennomføring.

Vi ønsker å skape gode resultater ved effektiv drift og verdsetter involvering og teamarbeid høyt.

Søknadsfrist 24. april 2017

Tilbudsleder, Distrikt Nord

Som tilbudsleder blir du en viktig person i vårt kunde-, markeds- og strategiarbeid. Du vil få ansvaret for å videreutvikle gode rutiner og prosesser knyttet til tilbudsarbeid. Utarbeidelse av kalkyler og dine vurderinger av disse kalkylene vil danne grunnlaget for våre tilbud. Vi ønsker at du at leder og bidrar til løpende forbedringer av våre kalkyleprosesser.

Søknadsfrist 24. april 2017

Controller i Distrikt Nord

Vi ønsker å styrke oss på kompetanse og oppfølging av økonomi i våre bygg- og anleggsprosjekter, og søker etter en motivert, nysgjerrig og dedikert person som vil få ansvaret med å utvikle og sikre gode prosesser rundt økonomisk styring, innkjøp og oppfølging av kontrakter.

Søknadsfrist 24. april 2017

Kontraktsingeniør Distrikt Nord

Våre prosjekter trenger en medarbeider med et spesielt ansvar for å følge opp våre kontrakter. Det er viktig for å få til et godt samspill med kunder, underentreprenører og leverandører, slik at vi har en profesjonell kontrakthåndtering i alle ledd.

Søknadsfrist 24. april 2017

Kommunikasjonsrådgiver – presentasjoner, Oslo

Vi trenger flere kolleger i Veidekkes kommunikasjonsavdeling. Derfor søker vi en person som er spesielt god til å utforme budskap og tidsriktige presentasjoner av alle slag.

Søknadsfrist 01. mai 2017
Viser 11 - 20

Kommunikasjonsrådgiver, Oslo

Vi trenger flere kolleger i Veidekkes kommunikasjonsavdeling. Derfor søker vi en person som kan være ansvarlig for produksjon og publisering av digitalt innhold.

Søknadsfrist 01. mai 2017

Betongteknolog, Oslo

Veidekkes virksomhet innen store bygg- og anleggsprosjekter er krevende og konkurranseutsatt. Selskapet har i lang tid hevdet seg på større anlegg, som bruer, tuneller, kulverter, kraftanlegg og dammer samt tyngre byggeoppdrag. Ett av Veidekkes konkurransefortrinn er å ha en egen rådgivende ingeniørvirksomhet, V-teknikk. Enheten består i dag av 23 spesialiserte medarbeidere med solid erfaring i å løse produksjonstekniske utfordringer.

Søknadsfrist 27. april 2017

Prosjektutvikler, Norske Stålbygg AS

Vårt marked er i vekst og vi søker derfor en dyktig og erfaren prosjektutvikler til Norske Stålbygg AS. Som prosjektutvikler vil du få ansvar for å skaffe og utvikle prosjekter sammen med kundene frem til kontraktsinngåelse. 

Søknadsfrist 07. mai 2017

Prosjektleder, Møre og Romsdal

Vi ønsker oss flere dyktige prosjektledere som kjenner stolthet i kroppen etter hvert som prosjekter ferdigstilles, og kan tas i bruk av fornøyde kunder. Som prosjektleder i Veidekke har du ansvar for den samlede gjennomføringen av prosjekt, og inngår i lederteam sammen med anleggsleder og prosjekteringsleder ute på byggeplass.

Søknadsfrist 26. april 2017

Anleggsleder, Møre og Romsdal

Vi ønsker oss flere dyktige anleggsledere som kjenner stolthet i kroppen etter hvert som prosjekter ferdigstilles, og kan tas i bruk av fornøyde kunder. Som anleggsleder i Veidekke er det ditt ansvar å sørge for at prosjektet drives etter riktig fremdrift og at produksjonen går etter planen.

Søknadsfrist 26. april 2017

Prosjektutvikler, Møre og Romsdal

Veidekke Entreprenør AS – Møre og Romsdal søker en kreativ og resultatorientert prosjektutvikler. Vi søker deg med interesse og kompetanse innen prosjektutvikling, tilbuds- og markedsarbeid og som har et relevant nettverk i bransjen.

Søknadsfrist 26. april 2017

Trainee, Møre og Romsdal

I Veidekke kan du få en god start på karrieren samtidig som du får være med på å forme morgendagens samfunn. Blir du trainee i Veidekke Entreprenør distrikt Møre og Romsdal, får du mulighet til å jobbe med spennende prosjekter – og du vil oppleve at vi satser på nettopp deg. Veidekkes to-årige traineeordning gir deg en kombinasjon av praktisk arbeid ute i en av våre enheter, kombinert med individuell utvikling og felles samlinger.

Søknadsfrist 26. april 2017

Asfaltarbeider Oppdal

Vårt asfaltanlegg på Oppdal i Sør-Trøndelag driver med utlegging av asfalt for kommuner, private og entreprenører. For kommende asfaltsesong trenger vi en ny asfaltarbeider på laget. Liker du kombinasjonen av fysisk arbeid og maskinkjøring, er nøyaktig og opptatt av å gjøre godt arbeid? Da er du kanskje den vi søker.

Søknadsfrist 23. april 2017

Erfaren prosjektleder - jernbaneprosjekter

Blir du trigget av tanken på å lede mellomstore og store jernbaneprosjekter? Nå ser vi etter en drivende god prosjektleder som brenner litt ekstra for jernbanen.

Søknadsfrist 07. mai 2017

Laboranter Sigerfjord og Bardufoss

Har du lyst til å bli en del av teamet vårt i Veidekke Industri? Vi søker laboranter for sesong 2017 for å dekke oppdrag i Distrikt Finnmark/Nord-Troms og Sør-Troms/Nordland i tilknytning til Veidekkes asfaltlaboratorier i Bardufoss eller Sigerfjord.

Søknadsfrist 23. april 2017
Viser 21 - 23