Jobb

Viser stillinger i for

Fundament - Veidekkes program for nyutdannede

Verden er i kontinuerlig endring og i løpet av et langt arbeidsliv vil du møte på mange forandringer og utfordringer. Mest sannsynlig vil du endre jobb mange ganger i løpet av de neste 10 årene. I Veidekke gir vi deg tryggheten og kompetansen til å håndtere disse utfordringene og til å bygge din videre karriere i selskapet.

Søknadsfrist 01. mars 2021

Fagsjef i Kvalitet Norge

Veidekke Norge ønsker å styrke arbeidet med kvalitet og søker medarbeider til en spennende stilling som Fagsjef Etterlevelse og Revisjoner. Kvalitet Norge er organisert inn under Veidekke Infrastruktur, men skal betjene både Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur, som til sammen utgjør Veidekkes virksomhet i Norge.

Søknadsfrist 18. november 2020

Spesialist i Kvalitet Norge

Veidekke Norge ønsker å styrke arbeidet med kvalitet og søker medarbeider til en spennende stilling som Spesialist Prosesskvalitet og Ledelsessystem. Kvalitet Norge er organisert inn under Veidekke Infrastruktur, men skal betjene både Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur, som til sammen utgjør Veidekkes virksomhet i Norge.

Søknadsfrist 18. november 2020

Finanssjef

Har du erfaring fra bank eller finansfunksjon i større selskap?
Vår nye Finanssjef vil i samarbeid med CFO, ha ansvar for å lede og ytterligere videreutvikle konsernets sentrale finansfunksjon. Finansavdelingen består av 3-4 personer (inkl. Finanssjef) og er ansvarlig for finansiering, cash management, bankrelasjoner, rente- og valutaeksponeringer, garantier og aksjekontor/aksjer til ansatte. Avdelingen skal være støtte og rådgiver for de operative enhetene og ledelsen i Veidekke innenfor disse områdene. Stillingen rapporterer til CFO og arbeidssted vil være på Veidekkes hovedkontor på Skøyen i Oslo.
Søknadsfrist 09. november 2020

Åpen søknad 2020

Veidekke-medarbeider (Åpen søknad)

Veidekke er landets største entreprenørselskap og vi har betydelige aktiviteter i industrisektoren i Norge. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Vi oppfordrer deg til å søke på konkrete stillinger vi har lyst ut på veidekke.no/jobb. Om du ikke finner stillinger som passer dine kriterier, kan du sende oss en åpen søknad. Vi går jevnlig gjennom åpne søknader som kommer inn til oss. Dersom du er en interessant kandidat, med relevant profil og kompetanse, vil vi ta kontakt med deg.

Søknadsfrist 31. desember 2020