Jobb

Koronapandemi

I Veidekke tar vi mange grep rundt den pågående koronapandemien. I forbindelse med rekruttering gjennomfører vi i utgangspunktet alle intervjuer via videokonferanse.

Er du i rekrutteringsprosess med Veidekke og har spørsmål, ta kontakt med en av våre rekrutteringsspesialister:

Ingrid Schrøder Jansson, ingrid.schroder.jansson@veidekke.no

Anne Britt Høvik Erichsen, anne.britt.hovik.erichsen@veidekke.no

Viser stillinger i for

Kontraktsleder Sør-Salten

Forretningsområdet Drift og Vedlikehold er tilstede i hele landet, og til vår driftskontrakt i Sør-Salten søker vi nå en driftig kontraktsleder. Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sidearealer og utstyr.

Søknadsfrist 30. august 2020

Driftsleder Sør-Salten

Til vår driftskontrakt innen veivedlikehold i Sør-Salten søker vi en strukturert og kvalitetsbevisst driftsleder med god kontraktsforståelse og kremmerånd. Du har ansvar for å følge opp de praktiske oppgavene innenfor driftskontrakten. Du liker å være ute langs veien, samtidig som du har evne til å både planlegge og dokumentere det som skal og må gjøres - alt fra HMS til registrering av arbeidstid, rapportering mm.

Søknadsfrist 30. august 2020

Maskinfører Deponi

Veidekke satser tungt på en miljøvennlig håndtering av masser, og har deponier for både rene og forurensede masser som er i full drift, under utvikling og i avslutning.

Deponier er en strategisk satsning med lang horisont innenfor forretningsområde Pukk og grus. Til vårt deponi på Elvestad har vi behov for en dyktig maskinfører.

Søknadsfrist 24. august 2020

Lærling i tømrerfaget, Stavanger

Når du blir tømrerlærling i Veidekke får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling i Veidekke er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje – og behovet er stort. Ifølge NHO vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2030, og mange av disse er innen bygg- og anleggsfag.

Søknadsfrist 20. august 2020

Lærling i asfaltfaget, Rogaland

Veidekke er størst på asfalt i Norge og trenger en motivert lærling i Rogaland.

Som lærling i asfaltfaget kan du se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. I sommersesongen (april-november) blir du en del av et lag som er ute og legger asfalt.

På vinteren vil du ta del i arbeid på laboratoriearbeid og vedlikehold på verkstedene våre. Det er mange maskiner og utstyr som du vil bli godt kjent med, og som byr på en variert hverdag.

Søknadsfrist 16. august 2020

Åpen søknad 2020

Veidekke-medarbeider (Åpen søknad)

Veidekke er landets største entreprenørselskap og vi har betydelige aktiviteter i industrisektoren i Norge. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Vi oppfordrer deg til å søke på konkrete stillinger vi har lyst ut på veidekke.no/jobb. Om du ikke finner stillinger som passer dine kriterier, kan du sende oss en åpen søknad. Vi går jevnlig gjennom åpne søknader som kommer inn til oss. Dersom du er en interessant kandidat, med relevant profil og kompetanse, vil vi ta kontakt med deg.

Søknadsfrist 31. desember 2020