Jobb

Viser stillinger i for

Sommerjobb i Veidekke 2021

Vi søker 50 kandidater til sommerjobb i vår bygg- og anleggsvirksomhet fra juni-august 2021. Vi ser etter deg som studerer til sivilingeniør, høyskoleingeniør eller har annen teknisk utdannelse på universitet- og høyskolenivå.

Søknadsfrist 01. mars 2021

Fundament - Veidekkes program for nyutdannede

Verden er i kontinuerlig endring og i løpet av et langt arbeidsliv vil du møte på mange forandringer og utfordringer. Mest sannsynlig vil du endre jobb mange ganger i løpet av de neste 10 årene. I Veidekke gir vi deg tryggheten og kompetansen til å håndtere disse utfordringene og til å bygge din videre karriere i selskapet. Veidekke relanserer sitt traineeprogram. Programmet heter Fundament og er for deg som kommer rett fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole uten vesentlig arbeidserfaring. Fundament skal gi deg den aller beste starten på arbeidslivet og din fremtidige karriere i Veidekke.  

Søknadsfrist 01. mars 2021

Morgenfugl eller nattugle?

Liker du lukta av nylagt asfalt og kan tenke deg en variert og ansvarsfull jobb ute på veiene i vårt langstrakte land?


Til asfaltsesongen 2021 har vi behov for flere gode folk, som har lyst til å være med i trivelige og humørfylte arbeidslag. Du får muligheten til å gjøre en innsats for å forbedre standarden på norske veier. Du bør være praktisk anlagt, like å jobbe og å stå opp om morgenen.

Vi søker personer til asfaltarbeid, både erfarne og uerfarne, i hele Norge for sesongen 2021 med oppstart våren (april) til normalt medio november. Opplæring vil bli gitt av Norges mest erfarne fagfolk. Mulighet for fast ansettelse.

Søknadsfrist 15. mars 2021

Vi trenger flere signalmontører!

Trives du best med en arbeidsdag i friluft sammen med et selvstendig og humørfylt arbeidslag?

Som signalmontør i Veidekke Bane får du en selvstendig rolle på et av våre mange prosjekter. Vi jobber som regel i små team i en av landets største signalavdelinger, sammen med andre jernbanetekniske faggrupper som KL, Tele, Elektro eller spor. Vi har stort fokus på kompetente fagarbeidere som er opptatt av å samarbeide på tvers av de jernbanetekniske fagene. Vi påtar oss oppdrag over hele Norges jernbanenett. Det betyr at det må påregnes noe reisevirksomhet. Arbeidsoppgavene vil være varierende fra små korte prosjekter til større og mer langvarige prosjekter. Om du blir en av våre nye signalmontører, blir du en del av et team som arbeider turnus med 7 dager på jobb og 7 dager fri. For rett kandidat er det muligheter for intern videreutvikling som for eksempel anleggsleder og prosjektleder.  

Søknadsfrist 07. februar 2021

Energimontør/KL-montør

Trives du best med en arbeidsdag i friluft med et selvstendig og humørfylt arbeidslag?

Som Energimontør/KL-montør i Veidekke Bane får du en selvstendig rolle på et av våre mange prosjekter, i et av landets største og beste KL-fagmiljøer. Prosjektene gjennomføres ofte i samarbeid med de andre jernbanetekniske faggruppene som Signal, Tele, Elektro eller Spor. Vi har stort fokus på kompetente fagarbeidere som er opptatt av å samarbeide på tvers av de jernbanetekniske fagene. Vi påtar oss oppdrag over hele Norges jernbanenett. Det betyr at det må påregnes reisevirksomhet. Arbeidsoppgavene vil være varierende fra små korte prosjekter til større og mer langvarige prosjekter. Om du blir vår nye Energimontør/KL-montør, blir du en del av et team som arbeider turnus med 7 dager på jobb og 7 dager fri.

Søknadsfrist 07. februar 2021

Lærling i vei- og anleggsfaget til vår driftskontrakt i Ytre Namdal

Veidekke er en stor aktør innen veidrift- og vedlikehold i Norge. Vi er nå på jakt etter en motivert lærling til vår drift- og vedlikeholdskontrakt i Ytre Namdal.

Søknadsfrist 07. februar 2021

Anleggsleder Sunnmøre

Asfaltmarkedet på Sunnmøre går en spennende tid i møte. Høy pågang i markedet, stadig høyere miljøkrav og mange spennende oppdrag- og veiprosjekt i tiden framover gjør at vår asfaltvirksomhet har svært mange spennende utfordringer å by på.
Søknadsfrist 02. februar 2021

Arbeidsleder Vestland

Vi søker dyktig Arbeidsleder til spennende asfaltprosjekter i Veidekke. Stillingen vil være knyttet til vår asfaltvirksomhet i Vestland Fylke, og være tilknyttet vårt kontor i Førde.

Som Arbeidsleder vil du ha en sentral rolle med å sørge for sikker og optimal drift av våre asfalt-lag. Du vil jobbe tett med anleggsledelsen i distriktet og være en viktig støttespiller for de ansatte ute på veien. Stillingen rapporterer til Anleggsleder.

Søknadsfrist 02. februar 2021

Anleggsleder Innlandet

Asfaltmarkedet i Innlandet går en spennende tid i møte. Høy pågang i markedet, stadig høyere miljøkrav og mange spennende oppdrag- og veiprosjekt i tiden framover gjør at vår asfaltvirksomhet har svært mange spennende utfordringer å by på.

Søknadsfrist 02. februar 2021

Arbeidsleder Innlandet

Vi søker dyktig Arbeidsleder til spennende asfaltprosjekter i Veidekke. Stillingen vil være knyttet til vår asfaltvirksomhet i Innlandet Fylke, og være tilknyttet vårt kontor i Valdres.

Som arbeidsleder vil du ha en sentral rolle med å sørge for sikker og optimal drift av våre asfalt-lag. Du vil jobbe tett med anleggsledelsen i distriktet og være en viktig støttespiller for de ansatte ute på veien. Stillingen rapporterer til Anleggsleder.

Søknadsfrist 02. februar 2021
Viser 11 - 14

Kontraktsleder OPS E18 Kristiansand-Grimstad

Veidekke drifter og vedlikeholder veier i hele Norge, og har hovedsakelig driftskontrakter med Statens Vegvesen og fylkeskommuner som direkte kunder. I tillegg har vi ansvar for to OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid) hvor Veidekke er utførende driftsentreprenør, og en kontrakt for Avinor på flyplass.

Til vår driftskontrakt OPS E-18 Grimstad-Kristiansand søker vi nå en driftig kontraktleder. Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av 38 km 4-feltsmotorvei med tilhørende lokalveier, tilførselsveier, gang- og sykkelveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner. Kontrakten inngår som en del av flere drift og vedlikeholdskontrakter i vårt prosjektområde Sør.

Søknadsfrist 24. januar 2021

Pukkverksarbeider

Aasmund Berg Pukkverk ser etter en dyktig og erfaren pukkverksarbeider med god teknisk innsikt. Du liker å kjøre graver og være med på vedlikehold av vårt produksjonsutstyr. Arbeidssted vil være på Fokserød i Sandefjord.

Søknadsfrist 20. januar 2021

Åpen søknad 2021 - Ingeniør, Prosjekt, Stab/Støtte

Ingeniør, prosjekt, stab/støtte – åpen søknad

En jobb i Veidekke betyr at du kan påvirke hvordan infrastruktur og store bygg i Norge utføres til det beste for det norske samfunn. Veidekke består av mange komplekse arenaer hvor fag, samarbeid, ledelse og fellesskap står sentralt for å løse vårt oppdrag. Vi er alltid på utkikk etter deg som vil være med å bidra til å utvikle oss videre innen fag eller ledelse – eller begge deler. Vi ser etter deg som er nysgjerrig og som fascineres av ny teknologi og den praktiske og økonomiske nytten dette kan gi. Du må være opptatt av bærekraft i alle deler av utførelsen av jobben din og ha et komprissløst syn på sikkerhet og faglig integritet.

Søknadsfrist 31. desember 2021

Åpen søknad 2021 - Fagarbeider

Fagarbeider – åpen søknad

I Veidekke verdsetter vi involvering og teamarbeid i hele organisasjonen. Fagkompetanse er en sentral del av vår virksomhet. Vi jobber målrettet med rekruttering av lærlinger og erfarne fagarbeidere. Vi er avhengig av dyktige fagfolk som ønsker å realisere spennende prosjekter i dag – og i fremtiden.

Som fagarbeider i Veidekke vil du ha en arbeidsdag hvor du jobber i et selvstendig og humørfylt arbeidslag. Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Likevel er ingenting viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. Vi går derfor aldri på akkord med sikkerheten i det daglige arbeidet i vår organisasjon. Vi forventer en kompromissløs holdning til HMS fra samtlige av våre medarbeidere.

Søknadsfrist 31. desember 2021