Jobb

Viser stillinger i for

Lærling i bygg, anlegg og industri 2019

Når du blir lærling i Veidekke får du muligheten til å ta et fagbrev i et spennende yrke. En lærlingstilling i Veidekke er både et givende karrierevalg og en viktig forutsetning for utvikling av oss som selskap og vår bransje – og behovet er stort. Ifølge NHO vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2030, og mange av disse er innen bygg- og anleggsfag.

Søknadsfrist 15. mai 2019

Prosjekteringsleder, Sogn og Fjordane og Sunnmøre

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane søker prosjekteringsledere til prosjekter i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Arbeidssted er Volda, Sandane, Sogndal og Førde.

Bak et hvert suksessfullt bygg står det gode prosjekteringsledere. Veidekke har et aktivt nettverk i prosjekteringsledelse som jobber med utvikling av prosesser og metoder, og vi ønsker nå å styrke dette nettverket ytterligere. I Veidekke er involvering sentralt, og for å sikre en god prosjekteringsprosess, planlegger vi prosjekteringen på tvers av fagmiljøer og involverte parter i prosjektene. Sitter du inne med gode ideer og løsninger til hvordan byggeprosessen bør styres vil vi gjerne ha deg med på laget. Veidekke lever av og for prosjekter – gjør du?

Søknadsfrist 19. mai 2019

Prosjekt- og anleggsledere, Sogn og Fjordane og Sunnmøre

Vi søker prosjekt- og anleggsledere til prosjekter på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane. Arbeidssted er Volda, Sandane, Sogndal og Førde.

Vi ønsker oss flere dyktige prosjekt- og anleggsledere som kjenner stolthet i kroppen etter hvert som prosjekter ferdigstilles og kan tas i bruk av fornøyde kunder. Som prosjektleder i Veidekke har du ansvar for den samlede gjennomføringen av prosjekt, og inngår i et lederteam sammen med anleggsleder og prosjekteringsleder ute på byggeplass. Som anleggsleder leder du den daglige fremdriften på prosjektene frem mot ferdigstillelse. Veidekke lever av og for prosjekter – gjør du?

Søknadsfrist 19. mai 2019

Innkjøpsleder, Sogn og Fjordane

Veidekke søker innkjøpsleder til våre prosjekter i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Vi ser først og fremst etter en person med de riktige personlige egenskapene. Kjennskap til bransjen er en fordel, men ikke et krav. Vi ønsker oss en dyktig og engasjert medarbeider som tar en aktiv rolle i prosjektene og leder innkjøpsprosessene i distriktet. Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være Sogndal, men for den riktige kandidaten vil vi se på mulighetene for å etablere stillingen ved et av de andre kontorene i distriktet, evt i Sunnfjord.

Søknadsfrist 19. mai 2019

Elektriker til maskinavdeling

Til vårt elektroverksted på Skui, som består av to elektromontører og en lærling, ser vi etter en ny medarbeider. Ved vår maskinavdeling tar vi imot vårt elektroutstyr og maskiner som blir innlevert fra våre anlegg for sjekk, reparasjoner og ombygging og gjør maskinene klare til neste anleggsutbygging. Vi utfører også utvikling og bygging av nye løsninger for maskiner og utstyr.

Søknadsfrist 29. april 2019

Controller, Oslo-området

Økonomifunksjonen i Veidekkes byggvirksomhet står foran betydelig utvikling de kommende år. Vi søker nå én dyktig controller i Oslo som vil være en viktig bidragsyter i arbeidet fremover. 

Stillingen vil ha base på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, og innebærer avdelings- og prosjektbesøk i Oslo og omegn.

Søknadsfrist 12. mai 2019

Maskinfører/Pukkverksarbeider

Vi ser etter en erfaren maskinfører, som har teknisk innsikt og i tillegg liker å være med på vedlikehold av vårt produksjonsutstyr på Knuseverket i Ålesund.

Søknadsfrist 28. april 2019

Asfaltører/Asfaltarbeidere til utlegging ved vår avdeling i Kirkenes

Liker du lukten av nylagt asfalt og å være ute om sommeren? Veidekke Industri søker etter deg som vil bidra til å bedre veistandarden i Norge. Som Norges største asfaltentreprenør sikter vi stadig etter nye oppdrag og vi trenger flere hender og hoder for å bygge opp solide asfaltlag.

Søknadsfrist 26. april 2019

Veidekke-medarbeider (Åpen søknad)

Åpen søknad til Veidekke kan sendes her. Vi har stadig behov for erfarne og dyktige medarbeidere.

Veidekke har fokus på lokale kontor og nærhet til kunden. De lokale enhetene rundt omkring i Skandinavia har stor grad av ansvar, men også frihet, fordi de kjenner kundene og markedene best. Åpenhet, verdiforankring, trivsel og humør og de ansattes medeierskap er viktige elementer i bedriftskulturen vår.

Søknadsfrist 31. desember 2019