Veidekke Industri Distrikt Sogn og Fjordane

Distrikt Sogn & Fjordane

Er organisert under Veidekke Industris forretningsområde asfalt. Primær virksomhet er asfaltproduksjon og utlegging. Gjennom sine avdelinger dekker distriktet hele Sogn & Fjordane.

Produksjon

Distriktet har tre asfaltfabrikker, fordelt i Førde, Hyllestad og Olden. Førde asfaltfabrikk leverer primært til Sunnfjord, mens Olden leverer til Nordfjord, Hyllestad asfalt fabrikk leverer til Sogn, Sunnfjord og Nordfjord.

I Hyllestad har vi også Hyllestad Pukk som leverer pukk og grus til primært til Førde asfaltfabrikk og Hyllestad asfaltfabrikk, men også til avdelinger i Ålesund, Kristiansund og Sandnes. Hyllestad Pukk leverer og til eksterne kunder på vestlandet.

Asfaltering

Under Distrikt Sogn & Fjordane er det organisert to avdelinger for utlegging av asfalt. Avdeling Sunnfjord / Sogn har kontor i Førde, og har ca 30 ansatte. Avdeling Nordfjord er lokalisert i Olden har ca 10 ansatte.

Avdelingene leverer/formidler og andre tjenester som brumembran, fresing, vegmerking, oppretting/forarbeider etter avtale. Vi kan også bistå ved prosjektering og oppmåling.

Kunder/Jobber

Distrikt Sogn & Fjordane har alle typer jobber fra små private tun til store entreprenørjobber og jobber til Statens Vegvesen. Distriktet har en ny og moderne maskinpark, og har utstyr til å utføre dei fleste type jobber.

Labratorie

Distriktet har egne laboratorier for kvalitetskontroll av asfalt og tilslagsmaterialer. Alle masser levert av Veidekke Industri i distriktet er typetestet og godkjente av Kontrollrådet. Asfaltmassene er CE – merket.